Glandigo Law
Etnastraat 20,
4814 AA Breda
Nederland

K.V.K. 20.14.15.94

Contact formulierContracten
 
 *
Uitnodiging Functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek is een belangrijk moment voor zowel de leidinggevende als de medewerker. Medewerker en leidinggevende wisselen tijdens het functioneringsgesprek gedachten uit over de inhoud en de kwaliteit van het geleverde werk over een bepaalde periode. Door het regelmatig houden van functioneringsgesprekken, naast de reguliere contacten op het werk, kunnen leidinggevende en medewerker, op basis van gelijkwaardigheid, hun bevindingen met betrekking tot de werksituatie uitwisselen.

Functioneringsgesprekken hebben een vertrouwelijk en wederkerig karakter. Ze worden meestal gehouden vanuit een positieve attitude, met het oog op de functievervulling en loopbaan van de medewerker. De meningen van de gesprekspartners zijn nevengeschikt en behoren uitgesproken te kunnen worden zonder dat zij een negatieve uitwerking hebben op de onderlinge verstandhouding. De gesprekken hebben voornamelijk tot doel het functioneren van de medewerker in de periode vanaf het vorige functioneringsgesprek te evalueren en het maken van afspraken over (nieuwe) taken en werkdoelen voor de toekomst. Daarbij kan het tijdsperspectief de periode tot het volgende functioneringsgesprek overstijgen (bijv. loopbaanplanning).

Vragen die in een functioneringsgesprek aan de orde kunnen komen zijn: hoe wordt de functie vervuld, wat is van afspraken terecht gekomen? Welke prestaties worden verwacht en welke condities moeten daartoe worden vervuld? Is een opleiding nodig of zijn er loopbaanontwikkelingen? Het functioneringsgesprek kan tot verschillende uitkomsten leiden. Het is verstandig om de te ondernemen acties naar aanleiding van het functioneringsgesprek vast te leggen in de vorm van afspraken.

GlandigoLaw.com heeft een voorbeeld Uitnodiging tot een Functioneringsgesprek opgesteld. Dit voorbeeld is te downloaden voor slechts 1,15 euro. Het geeft de werknemer een goed inzicht wat te verwachten op (en hiermee hoe zich voor te bereiden tot) het functioneringsgesprek.

Taal : Nederlands
Documenttype : .doc (Microsoft Word)

DOWNLOAD DE UITNODIGING FUNCTIONERINGSGESPREK , KLIK HIER

Uitleg gebruik website: 
Aanmaning
Aanvraag subsidie monument
Afwijzing sollicitatie
Bedankbrief inzet personeel
Betalingsherinnering
Bezwaar aankondiging huurverhoging
Bezwaar hoogte inkomstenbelasting
Bezwaar tegen ontslag
Bezwaar tegen opzegging huurcontract
Bezwaar tegen vergunning horecagelegenheid
Bezwaarschrift tegen de WOZ-Beschikking
Eenzijdige opzegging huur
Getuigschriften - 4 voorbeelden
Incasso - Laatste waarschuwing
Ingebrekestelling
Inschakelen incassobureau
Klacht ongewenst te betalen advertentiekosten
Klacht over de weigering van een verzekeraar om te betalen
Klacht over te hoge incassokosten
Kwijtschelding deel van de uitstaande schuld, voor de rest een betalingsregeling
Ontbinding Koop
Ontbinding Koop binnen 7 dagen ogv Wet koop op afstand
Onterecht aanbieden content op website derde
Ontvangstbevestiging sollicitatiebrief
Uitnodiging functioneringsgesprek
Uitnodiging sollicitant voor sollicitatiegesprek
Verzoek om betalingsregeling gezien de huidige situatie
Verzoek om gespecificeerde rekening
Verzoek uitkering waarborgfonds
Waarschuwing - ongewenste publicatie van (bedrijfs) gegevens op internet
Waarschuwing regelmatig te laat komen op het werk
Waarschuwing voor werknemer m.b.t. zijn gedrag
 
 
Afzien van huur overeenkomst
Alle Nederlandse en Engelse contracten (203)
29.00 €
Afzien van huur overeenkomst
Alle Nederlandse contracten (123)
19.00 €
Afzien van huur overeenkomst
Alle Engelse contracten (80)
19.00€
Afzien van huur overeenkomst
Alle Nederlandse contracten categorie ondernemen (32)
9.00 €
Afzien van huur overeenkomst
Alle Nederlandse contracten categorie financieel (39)
9.00 €
Afzien van huur overeenkomst
Alle Nederlandse contracten categorie personeel (22)
9.00 €
Afzien van huur overeenkomst
Alle Nederlandse contracten categorie diverse (27)
9.00 €
 
Vacature,stage of deelname aan ons partnerprogramma?
Meer Info? Klik hier
Gebruik de zoekfunctie om naar de juiste pagina te navigeren
Zoekfunctie Klik hier
Bekijk hier onze contact- en of bedrijfsgegevens
Contactgegevens Klik hier
Copyright © 2011                           HomeDienstenContractenBrievenContact