Glandigo Law
Etnastraat 20,
4814 AA Breda
Nederland

K.V.K. 20.14.15.94

Contact formulierContracten
 
 

* OMGANGSREGELING

Kinderen en ouders hebben (meestal) een wettelijk recht op omgang met elkaar. Bij de meeste scheidingen levert dit geen grote problemen op. Een van de ouders, meestal de moeder, neemt de dagelijkse zorg voor de kinderen op zich en met de andere ouder, meestal de vader, wordt een omgangsregeling afgesproken. Zeker voor het kind is het van belang dat er heldere en duidelijke afspraken worden gemaakt. Het kind moet erop kunnen vertrouwen dat die afspraken ook worden nagekomen. Immers, wanneer het kind zich onzeker voelt over de omgangsregeling wordt het onrustig en zal het uiteindelijk zijn belangstelling verliezen. De omgangsregeling na co-ouderschap heeft tot doel de voorwaarden vast te leggen waaronder de omgang tussen de niet-verzorgende partij en het kind plaatsvindt. Er kan ondermeer vast worden gelegd op welke periode het kind bij een van de ouders is.

Artikelen : 8
Grootte : 39 kb
Aantal woorden : 1123
Aantal Blz. : 4
Taal : Nederlands
Documenttype : .doc (Microsoft Word)

Kosten contract: De Omgangsregeling kost 1,15 euro bij bestelling door eenmalig te bellen naar ons 0900 betaalnummer. Bij andere betaalmethoden als Ideal en Wallie rekenen wij in verband met hogere transactiekosten 2,50 euro.

Bij elke betaalmethode (NL en BE) is het contract direct na betaling te downloaden!

Afzien van huur overeenkomst
Omgangsregeling
v.a. 1.15 €
Afzien van huur overeenkomst
Alle Nederlandse contracten categorie diverse (27)
9.00 €
Afzien van huur overeenkomst
Alle Nederlandse contracten (123)
19.00 €
Afzien van huur overeenkomst
Alle Nederlandse en Engelse contracten (203)
29.00 €


Uitleg gebruik website:
Op deze website vindt u voorbeelden van juridische documenten. Deze documenten zijn vanaf 1.15 euro per stuk te downloaden.
U betaalt voor een document via Glandigolaw.com dus veel minder dan wanneer u direct zaken bij een jurist of notaris zou doen.

Alle documenten zijn onderverdeeld in 4 hoofdcategorieen; Ondernemen, Personeel, Financieel en Diverse.Al de onderstaande contracten zijn geschreven in het Nederlands.
Voor onze Engelse contracten , Klik hier

 
De eigenaar (pandgever) verklaart de roerende goederen te verpanden aan de pandnemer, zodat laatste daarop bij voorrang een vordering kan verhalen. Verpanding hangt doorgaans samen met een andere overeenkomst.  Acte van Verpanding roerende Goederen
Overeenkomst tussen schuldeiser en schuldenaar, waarin laatste verklaart de schuld in delen te betalen volgens een in een vastgestelde periode bepaalde regelmaat.Afbetalingsregeling - Overeenkomst
Algemene voorwaarden zijn voorwaarden die een leverancier opstelt en van toepassing verklaard op elke specifieke overeenkomst die hij sluit met een afnemer.Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden
De opdrachtnemer verbindt zich jegens de opdrachtgever haar systeem te automatiseren tegen betaling.Automatiseringsovereenkomst
Concept brief aan een geschillencommissie om uw klachten of ontevredenheden kenbaar te maken.Brief geschillencommissie
De eigenaar van een zaak leent tegen bepaalde voorwaarde (bijv. onkostenvergoeding) om niet die zaak uit aan de lener om dit goed te kunnen gebruiken. Na afloop van de periode geeft de lener het goed aan de eigenaar terug. Bruikleen overeenkomst
De verkoper neemt een bepaald product in beheer voor een aaneensluitende periode, en probeert in deze periode het product te verkopen. Consignatie contract
De verkoper neemt een bepaald product in beheer voor een aaneensluitende periode, en probeert in deze periode het product te verkopen. Expositieovereenkomst
De werkgever is wettelijk verplicht om een getuigschrift op te stellen voor medewerkers die uit dienst zijn gegaan. In het getuigschrift staat een opgave van de verrichte werkzaamheden en de tijd dat de medewerker bij de werkgever werkzaam is geweest (art 7:656 BW).Getuigschriften (4 voorbeelden)
De geldverstrekker leent de lener geld, wat na een bepaalde periode moet worden terugbetaald tegen een bepaalde rente.Geldlening - Overeenkomst
De ondernemer komt met de geldverstrekker een lening overeen volgens de zogenaamde Tante Agaath regeling (fiscaal aantrekkelijk voor geldschieters aan beginnende ondernemers).Geldlening Tante Agaath - Overeenkomst
Overeenkomst tot kwijtschelding van een schuld  van Partij B aan  Partij A.Kwijtschelding Schuld - Overeenkomst
Leasecontract leaseovereenkomst lease contract lease overeenkomstLeaseovereenkomst algemeen excl koopoptie einde leaseperiode
Leasecontract leaseovereenkomst lease contract lease overeenkomstLeaseovereenkomst algemeen incl koopoptie einde leaseperiode
De eigenaar van de auto leent tegen bepaalde voorwaarde de auto uit aan de lener, die de auto na afloop van de periode aan de eigenaar teruggeeft. Leenovereenkomst Auto
Overeenkomst welke met betrekking tot de verzorging en opvoeding van het uit het huwelijk tussen Partij A en Partij B geboren kind verschillende onderwerpen regelt als bv. Verzorging en opvoeding Woonplaats ouders, Financiën & Arbitrage. Omgangsregeling na Co-ouderschap
Overeenkomst welke met betrekking tot de verzorging en opvoeding van het uit het huwelijk tussen Partij A en Partij B geboren kind verschillende onderwerpen regelt als bv. Verzorging en opvoeding Woonplaats ouders, Financiën & Arbitrage. Opdracht tot uitvoering en oplevering kunstwerk
De Artiest verbindt zich om ten behoeve van de Maatschappij medewerking te verlenen aan de vervaardiging van geluidsopnamenPlatencontract
Samenlevingscontract
Schenkingsovereenkomst - De ontvanger aanvaardt van de schenker het in dit contract nader genoemd product, nadat het geheel is opgeleverd en het resultaat door de ontvanger is goedgekeurd. De schenker verklaart deze aanstelling op heden te hebben aangenomen en aanvaard.Schenkingsovereenkomst
De schuldenaar verklaart een bedrag verschuldigd te zijn aan degene, die hem dat bedrag als Schuldbekentenis - Overeenkomst
De sponsor verklaart de gesponsorde een bepaald bedrag ter beschikking te stellen. Als tegen-prestatie zal de gesponsorde op door beiden afgesproken wijze de sponsor naamsbekendheid te geven.Sponsor overeenkomst
De verhuurder komt met de huurder overeen dat laatste een of meerdere kamers in het huis van de verhuurder tegen betaling huurt. Naast de kamerhuur wordt er overeengekomen dat de huurder de benodigde verzorging geniet.Verzorgingscontract
VolmachtVolmacht
 
 
Afzien van huur overeenkomst
Alle Nederlandse en Engelse contracten (203)
29.00 €
Afzien van huur overeenkomst
Alle Nederlandse contracten (123)
19.00 €
Afzien van huur overeenkomst
Alle Engelse contracten (80)
19.00€
Afzien van huur overeenkomst
Alle Nederlandse contracten categorie ondernemen (32)
9.00 €
Afzien van huur overeenkomst
Alle Nederlandse contracten categorie financieel (39)
9.00 €
Afzien van huur overeenkomst
Alle Nederlandse contracten categorie personeel (22)
9.00 €
Afzien van huur overeenkomst
Alle Nederlandse contracten categorie diverse (27)
9.00 €
 
Vacature,stage of deelname aan ons partnerprogramma?
Meer Info? Klik hier
Gebruik de zoekfunctie om naar de juiste pagina te navigeren
Zoekfunctie Klik hier
Bekijk hier onze contact- en of bedrijfsgegevens
Contactgegevens Klik hier
Copyright © 2011                           HomeDienstenContractenBrievenContact